TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
482 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Vehbi Orakçı
  • ADRES: Kavaklı Mah. Gençlik Cad. No:1 Beylikdüzü/İSTANBUL
  • TELEFON: 0 (212) 872 3433
  • FAX: 0 (212) 872 3433
  • GSM: Belirtilmemiş
  • WEB SİTESİ: http://www.arevvakfi.org/
  • E-POSTA: arevvakfi@gmail.com
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 08:00 - 23:00
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

AREV VAKFI BAŞKANIN MESAJI
Yük. Müh.Vehbi ORAKÇI
Aras Marmara Eğitim Vakfı olarak idealimiz, Toplumun tüm katmanlarına hitap eden bir sorumluluk bilinciyle, beşikten mezara kadar sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi temin edecek kurumlar, mekanlar ve eğitim ortamları hazırlanmaktadır. Sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı ilke edinen Vakfımız başarılı ve muhtaç çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Aras Marmara Eğitim Vakfı BEYLİKDÜZÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Yük. Müh.Vehbi ORAKÇI

Aras Marmara Eğitim Vakfı Başkanı

MİSYONUMUZ

Sayfamızı amaçlarına uygun olarak yaşatmak. Vakıf medeniyetini çağdaş bir anlayışla geleceğe taşımak.

VİZYONUMUZ

Çağdaş yöntemleri ve evrenselleşen değerli ile insanlığı vakıf ruhu ve medeniyetimizle birleştiren önemli bir kurum olmak.

Stratejik Amaçlar

1.Kurum Gelirlerini arttırmak

2.Kurumsal gelişimde sürekliliği sağlamak

3.Sosyal yardımların kalitesini arttırmak yaygınlaştırmak

4.Vakıf kültür varlıklarını koruyarak geleceğe taşımak

5.Toplumda vakıf kelimesini arttırmak vekıf ruhunu yaymak

6.Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek

Stratejik Hedefler

1.Vakıf gelirlerini arttırmak

2.Kurumsal kaynakları ve iş süreçlerini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi arttırmak

3.Sosyal yardım taleplerinin %75’ni kabul edilir nitelikte hizmetle karşılamak

4.Vakıf tarafından düzenlenen etkinlik sayısını artırıp yaygınlaştırmak

5.Ulusal ve uluslararası yapılan kuruluş ve ortak çalışma sayısını arttrımak

Vakfımızın Amacı (Kuruluş)

Dürüst, çalışkan, cesur, ahlakl, faziletli ve yüksek insanlık değerlerini özümsemiş nesillerin yetişmesine hizmet etmek, insanımıza yaşam boyu eğitim ve gelişim imkanı sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını gidermektir.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

-Hayırsever

-Canlı odaklı

-Güvenilir

-Doğaya ve çevreye saygılı

-Toplumsal duyarlılığı olan

-Sosyo- kültürel sorumluluk sahibi bir kurum

AREV VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ
*20 kişiden meydana gelir.

*İlk 4 kişi hariç geri kalan 16 kişi 3 yılda bir yenilenir.Üyeler tekrar önerilebilir.

*3 yıl için Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer.

*3 yıl için Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer.

*Yönetim Kurulunca teklif edilen komisyonların kuruluşuna karar verir.

*Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını inceler,

*Bütçe tasarımlarını görüşür,karara bağlar.

Yönetim Kurulu ibra kararını verir.

*Huzur hakkını belirler.

*Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklik yapar.

*Genel politikayı Belirler.

*İcraatlardan isabetli bulmadığını durdurur.

*Bilançoları tasdik ve kabul eder.

*İhtisas komisyonları kurar.

*Şube ve Temsilcilik açılmasına karar verir.

Mütevelli Heyetinin Toplantı Zamanı Ve Karar Nisabı

*İlk toplantısını vakfın tescilini müteakip 3 ay içinde yapar.

*Toplantıda 3 yıl için görev yapacak:

1.Başkan

2.Başkan Yardımcısı

3.Sekreter

Mütevelli Divanını seçer.

*Heyet mutat olarak yılda 2 defa toplanır.

*Birinci toplantı Aralık ayında vakfın bütçe,bilanço,çalışma raporlarının onayı ile seçimlerin yapılması konularını görüşür. 2.toplantı zamanı kararlaştırılır.

*Mütevelli heyet toplantıları 7 gün önce üyelere duyurulur.

*Mütevvelli heyet, ayrıca Yönetim Kurulu kararı veya Mütevelli Divanının isteği ile olağanüstü toplanabilir.

*Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yaşından 1 fazlasıyla ile toplanır. Çoğunluk sağlanamassa bir hafta sonra aynı yerde yapılır.

*Toplantılarda karar;üye tam sayısının yaşından 1 fazlasıdır.

*Mütevelli Heyet üyeleri,Yönetim Kurulu ve Denetim Kurul toplantılarında Sevalet Kullanamaz.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.